Chúng tôi đảm bảo rằng giá của Rhinophalt rất hợp lý, nếu so sánh với các phương pháp bảo dưỡng thông thường khác thì Rhinophalt giúp tiết kiệm từ 50% đến 80% chi phí. Với giá thành các nguyên vật liệu thô ngày càng tăng thì sử dụng Rhinophalt sẽ giúp tiết kiệm rất nhiều chi phí trong tương lai.