Công ty Cổ phần DBA-RHINO (DBA-RHINO JSC) được thành lập ngày 06/03/2015 tại Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Các lĩnh vực hoạt động chính của DBA-RHINO JSC là tư vấn doanh nghiệp, xây dựng, kiến trúc, vận tải và thương mại. 

DBA-RHINO JSC cung cấp dịch vụ tư vấn cho các doanh nghiệp nhằm nâng cao năng lực quản lý và hiệu quả kinh doanh. Dịch vụ nghiên cứu thị trường của Công ty được các công ty quản lý quỹ đầu tư tài chính và quỹ đầu tư tài chính lớn sử dụng cho những giao dịch có giá trị lớn tại thị trường Việt Nam.

Về thương mại DBA-RHINO JSC là đối tác chiến lược của công ty ASI Solutions (Anh Quốc) và Independent Value Advisors (Thụy Sỹ). Chúng tôi tự hào là nhà phân phối độc quyền sản phẩm Rhinophalt tại Việt Nam. 

Thành viên sáng lập công ty là những doanh nhân thành đạt và các chuyên gia có nhiều kiến thức và kinh nghiệm quản lý trong và ngoài nước.

Công ty Cổ phần DBA-RHINO (DBA-RHINO JSC) được thành lập ngày 06/03/2015 tại Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Các lĩnh vực hoạt động chính của DBA-RHINO JSC là tư vấn doanh nghiệp, xây dựng, kiến trúc, vận tải và thương mại.

DBA-RHINO JSC cung cấp dịch vụ tư vấn cho các doanh nghiệp nhằm nâng cao năng lực quản lý và hiệu quả kinh doanh. Dịch vụ nghiên cứu thị trường của Công ty được các công ty quản lý quỹ đầu tư tài chính và quỹ đầu tư tài chính lớn sử dụng cho những giao dịch có giá trị lớn tại thị trường Việt Nam.

Về thương mại DBA-RHINO JSC là đối tác chiến lược của công ty ASI Solutions (Anh Quốc) và Independent Value Advisors (Thụy Sỹ). Chúng tôi tự hào là nhà phân phối độc quyền sản phẩm Rhinophalt tại Việt Nam.

Thành viên sáng lập công ty là những doanh nhân thành đạt và các chuyên gia có nhiều kiến thức và kinh nghiệm quản lý trong và ngoài nước.