Mặc dù chúng tôi luôn khuyến khích sử dụng Rhinophalt càng sớm càng tốt, nhưng trong một số trường hợp, Rhinophalt vẫn đem đến những hiệu quả nhất định đối với các bề mặt đường đã có tuổi thọ nhiều năm. Đối tác ASI có nhiều kinh nghiệm sử dụng thành công Rhinophalt để kéo dài hơn nữa tuổi thọ của các cung đường đã qua sử dụng hơn 15 nắm và giúp tiết kiệm rất nhiều chi phí.